เกี่ยวกับเรา

อัล มีรอซ เป็นโรงแรมฮาลาลชั้นนำของกรุงเทพ ฯ ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ และเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย, ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและให้คำแนะนำแก่ชุมชนมุสลิม สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม ทั้งห้องพัก และห้องอาหาร ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อสร้างความสะดวกสบาย และความเป็นอยู่ที่ดีแก่แขกชาวมุสลิมและที่มิใช่มุสลิมของเรา อาหารทุกมื้อที่เสิร์ฟในห้องอาหารของเรา ได้รับการรับรองฮาลาล และเราเป็นโรงแรมที่ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

×
Top